Đội ngũ giảng viên

Tổ chức nhân sự:

I. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Văn Võ

Phó trưởng khoa: TS. Phan Phương Nam

II. Đội ngũ giảng viên

1. Lê Nhật Bảo

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: lnbao@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản

Lý lịch khoa học

2. Hà Thị Thanh Bình

 Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính

 Chức vụ: Trưởng Khoa Luật Thương mại

 Email:  httbinh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: 

Chương trình cử nhân:

Tiếng Việt:

 - Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản

 - Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ

 - Pháp luật về Cạnh tranh và Giải quyết tranh chấp thương mại

- Thương mại điện tử

- Kỹ thuật đàm phán và tư vấn pháp luật

Tiếng Anh:

- Contract law

- Tort law

Chương trình sau đại học:

Tiếng Việt:

- Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế

Tiếng Anh:

- International Contracts (chương trình hợp tác đào tạo thạc sỹ luật học liên kết giữa Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Tây Anh quốc, Vương quốc Anh (University of the West of England)

Lý lịch khoa học

3. Đặng Quốc Chương

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: dqchuong@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Chủ thể kinh doanh, pháp luật cạnh tranh, pháp luật đầu tư 

Lý lịch khoa học

4. Tăng Thị Bích Diễm

Học vị: Cử nhân Luật 

Email: ttbdiem@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản

Lý lịch khoa học

5. Danh Phạm Mỹ Duyên

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: dpmduyen@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật thuế

Lý lịch khoa học

6. Phan Thị Thành Dương

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: pttduong@hcmulaw.edu.vn

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Thuế - Tài chính - Ngân hàng

Giảng dạy môn: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thuế, Luật Ngân hàng, Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

Lý lịch khoa học

7. Nguyễn Trung Dương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntduong@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Thuế

Lý lịch khoa học

8. Lê Thị Ngân Hà 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ltnha@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Ngân hàng

Lý lịch khoa học

9. Nguyễn Thị Phương Hà

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: ntpha@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản
Lý lịch khoa học

10. Nguyễn Hoàng Phước Hạnh

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: nhphanh@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ
Lý lịch khoa học

11. Nguyễn Thị Thu Hiền

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntthien@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật NSNN; Luật Thuế

Lý lịch khoa học

12. Trần Minh Hiệp

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tmhiep@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: 

- Luật Thuế.

- Luật Ngân hàng.

- Pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

- Luật Tài chính công.

- Luật Ngân sách nhà nước.

Lí lịch khoa học

13. Ngô Thị Kim Hoàng

Học vị: Cử nhân Luật

Email: ntkhoang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản
Lí lịch khoa học

14. Ngô Gia Hoàng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nghoang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật Đất đai
Lí lịch khoa học

15. Phan Huy Hồng

Học vị: PGS. Tiến sĩ Luật

Email: phhong@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: 

  • Bậc cử nhân: (i) Pháp luật doanh nghiệp và pháp luật phá sản; (ii) Pháp luật về thương mại hàng hóa & dịch vụ; (iii) Pháp luật cạnh tranh; (iv) Pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu, (v) Pháp luật về thương mại điện tử.
  • Bậc cao học: (i) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; (ii) Pháp luật thương mại trong điều kiện hội nhập; (iii) Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; (iv) Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; (v) Pháp luật về thương mại điện tử, (vi) Pháp luật về đầu tư.
  • Bậc tiến sĩ: (i) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; (ii) Pháp luật kinh doanh, thương mại, (iii) Luật công ty so sánh

Lý lịch khoa học

16. Trần Linh Huân

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tlhuan@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Môi trường

Lý lịch khoa học

17. Phạm Trí Hùng 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: pthung@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: 

- Bậc cử nhân: Thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật cạnh tranh

- Đào tạo thạc sỹ: Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Đào tạo tiến sỹ: Những vấn đề cấp thiết của pháp luật cạnh tranh và đầu tư Việt Nam

Lý lịch khoa học

18. Nguyễn Văn Hùng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nvhung@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: 

- Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

- Luật cạnh tranh

19.  Nguyễn Thị Thanh Huyền

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email:  ntthuyen.tm@hcmulaw.edu.vn

20. Trần Hoàng Tú Linh
Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: thtlinh@hcmulaw.edu.vn
Giảng dạy môn: (bằng tiếng Anh) Law of Contract và Alternative Dispute Resolution

Lý lịch khoa học

21. Nguyễn Hương Ly

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email:  nhly@hcmualaw.edu.vn
22.  Nguyễn Thị Bích Mai

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntbmai@hcmulaw.edu.vn

23.Trương Thị Tuyết Minh 

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: tttminh@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Ngân hàng 

 24. Trần Thị Trúc Minh 

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: tttminh@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Môi trường 

Lý lịch khoa học

25. Phan Phương Nam

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: ppnam@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật thuế, Luật NSNN- Ngân hàng, pháp luật kinh doanh chứng khóan

Lý lịch khoa học

26. Trần Hoàng Nga

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: thnga@hcmulaw.edu.vn

Lý lịch khoa học

27. Phan Thị Kim Ngân 

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: ptkngan@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Môi trường 

Lý lịch khoa học

28. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntkoanh@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Đất đai 

29. Huỳnh Minh Phương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: hmphuong@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Đất đai 

30. Võ Trung Tín

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Phó trưởng Bô môn Đất đai - Môi trường (Phụ trách bộ môn)

Email: vttin@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Môi trường 

Lý lịch khoa học

31. Lưu Quốc Thái

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Email: lqthai@hcmulaw.edu.vn

 Giảng dạy:

  • Chương trình đào tạo cử nhân: Luật đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản
  • Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: Pháp luật kinh doanh bất động sản, những vấn đề pháp luật và thể chế thị trường bất động sản

Lý lịch khoa học

32. Từ Thanh Thảo

Học vị:Thạc sĩ Luật 

Email: ttthao@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Chủ thể kinh doanh, Pháp luật đầu tư, Pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại

 Lý lịch khoa học

33. Nguyễn Thị Thuý

Học vị: Thạc sĩ Luật
Email: 
ntthuy-tm@hcmulaw.edu.vn

34. Nguyễn Thị Thương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntthuong@hcmulaw.edu.vn

35. Hoàng Thị Biên Thùy 

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: htbthuy@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Đất đai 

  Lý lịch khoa học

36. Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nhttrang@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy: Chủ thể kinh doanh

Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ

Pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp 

Lý lịch khoa học

37. Đặng Hoa Trang

Học vị: Thạc sĩ

Email: dhtrang@hcmulaw.edu.vn

38. Nguyễn Thị Hoài Thu

Học vị: Thạc sĩ Luật 

Email: nththu@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

39. Nguyễn Thị Thư 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Luật Thương mại

Email: ntthu02@hcmulaw.edu.vn

Lý lịch khoa học

40. Đặng Anh Quân 

Học vị: Tiến sĩ Luật, 

Email: daquan@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Lý lịch khoa học

41. Nguyễn Văn Vân 

Học vị: PGS. Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: nvvan@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy các môn học:

a) Bậc cử nhân

- Luật Ngân sách nhà nước

- Luật Thuế

- Luật Ngân hàng

- Pháp luật kinh doanh chứng khoán

- Pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

b) Sau đại học:

- Pháp luật về dịch vụ tài chính

- Pháp luật về kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

- Pháp luật về đấu thầu

42. Phạm Văn Võ

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: pvvo@hcmulaw.edu.vn

 Giảng dạy môn: 

  • - Chương trình đào tạo cử nhân: Luật Đất đai; Pháp luật Kinh doanh bất động sản; Luật Môi trường; Pháp luật về Y tế và kiểm dịch
  • - Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ: Pháp luật Kinh doanh bất động sản; Những vấn đề pháp luật và thể chế của thị trường bất động sản; Pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh

Lý lịch khoa học 

43. Nguyễn Tuấn Vũ

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntvu@hcmulaw.edu.vn

Giảng dạy môn: Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Lý lịch khoa học

--%>
Top