HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ “ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC"

Chiều ngày 25/9/2023, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài “Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục” do PGS. TS. Nguyễn Văn Vân làm chủ nhiệm. Buổi họp được tổ chức bằng 2 hình thức trực tiếp tại Phòng họp A.909, cơ sở Nguyễn Tất Thành kết hợp trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.
Trong hệ thống pháp luật giáo dục Việt Nam hiện nay, các nội dung về đầu tư, tài chính, cũng như các ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai,…chỉ được quy định chung cho các cơ sở giáo dục và chưa có sự hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về cơ chế thực thi này đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục. Từ thực tiễn nêu trên, đề tài “Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục” được thực hiện nhằm phân tích chuyên sâu thực trạng vấn đề, lấy đó làm nền tảng đề ra định hướng phát triển và hoàn thiện quy chế pháp lý về đầu tư và tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục.
Trong khuôn khổ cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều đánh giá đây là một đề tài có quy mô khá lớn, đã đáp ứng được tất cả các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận các vấn đề xoay quanh bản chất pháp lý của cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổng quan và thực trạng trạng pháp luật về đầu tư, tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục, xây dựng luận cứ khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định điều chỉnh nội dung nêu trên. Đồng thời, nội dung về các giải pháp khai thông cơ chế tài chính, đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học tư thục cũng được trao đổi tích cực.

Tham dự buổi họp hội đồng nghiệm thu có sự hiện diện của PGS.TS. Trần Hoàng Hải - Nguyên Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lê Thị Thúy Hương - Trưởng phòng QLNCKH&HTQT; PGS.TS. Nguyễn Văn Vân làm chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên thực hiện đề tài và các thành viên của Hội đồng nghiệm thu.
Hiện nay, việc hoàn thiện các quy định pháp luật để phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là hệ thống các cơ sở giáo dục đại học tư thục là xu thế tất yếu, do đó việc thực hiện các nghiên cứu nhằm xây dựng nền tảng khoa học và kiến nghị phương pháp hoàn thiện cơ chế đầu tư, tài chính cũng như xoá bỏ những bất cập đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục là vô cùng cần thiết.

----------
Nội dung: Thuỳ Vân
Hình ảnh: Kim Ngân
Ban Truyền thông Ulaw
--%>
Top