GIỚI THIỆU HỘI THẢO “LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2023, LUẬT NHÀ Ở 2023 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN”

 GIỚI THIỆU HỘI THẢO KHOA HỌC

'Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 và những tác động đến thị trường bất động sản” 

Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua cuối tháng 11 năm 2023. Đây là hai đạo luật quan trọng, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của thị trường bất động sản, tác động đến việc tiếp cận bất động sản của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau trong hệ thống pháp luật như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng….

Nội dung của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 có nhiều điểm mới tiến bộ. Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cụ thể hóa định hướng đảm bảo minh bạch thị trường bất động sản thông qua rất nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư dự án thực hiện công khai thông tin về dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, sản phẩm bất động sản được phép đưa vào kinh doanh cũng như các điều kiện để kinh doanh; quy định mới nhiều nội dung nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của đối tượng khách hàng trong thị trường bất động sản…. Luật Nhà ở 2023 cũng có nhiều thay đổi trong hoạch định chính sách nhà ở, đặc biệt là các quy định liên quan đến nhà ở xã hội; cụ thể hóa hơn các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư...Vì vậy, vấn đề phổ biến, tuyên truyền về nội dung của hai đạo luật này cũng như xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện trong thời gian tới được xem là cấp bách, cần thiết. 

Trong bối cảnh đó, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 và những tác động đến thị trường bất động sản” nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia trao đổi, phân tích, bình luận chuyên sâu về hai đạo luật này, giúp hiểu đúng và đủ các quy định cũng như có thêm những đóng góp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn và áp dụng pháp luật phù hợp.

Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

- Thời gian tổ chức: 1 buổi sáng, bắt đầu từ lúc 08h00, ngày 10 tháng 7 năm 2024 (thứ Tư);

- Địa điểm: Phòng A.905 - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

- Thành phần tham dự Hội thảo: Tất cả giảng viên Khoa Luật Thương mại, Giảng viên các khoa, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Luật TP.HCM, các cá nhân, tổ chức đã đăng ký tham dự hội thảo.

--%>
Top