"QUẢ NGỌT" TỪ HOẠT ĐỘNG NCKH

Khoa Luật Thương mại chúc mừng các Nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên đã hoàn thành công trình và đạt giải cấp khoa năm học 2022 - 2023!

GIẢI NHẤT:
Đề tài: Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp Fintech cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo pháp luật Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore và kinh nghiệm cho Việt Nam.
Đề tài: Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất gắn với kinh tế tuần hoàn.

GIẢI NHÌ:
Đề tài: Rủi ro về bảo mật thông tin đối với việc định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong hoạt động ngân hàng - Kinh nghiệm từ nước ngoài và bài học cho Việt Nam.

GIẢI BA:

Đề tài: Pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản: nghiên cứu so sánh các nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH:

Đề tài: Quy định Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động Affiliate Marketing trên các nền tảng mạng xã hội.
Đề tài: Hoàn thiện pháp luật bảo vệ bên vay trong hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

 
--%>
Top