LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 41 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 7/6/2021 – 13/6/2021

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                  Tuần lễ thứ 41 năm học 2020 - 2021

                                      Từ ngày 7/6/2021 – 13/6/2021


 

 

TRỰC KHOA

 

THỨ 2

7/6

 

Trợ lý Khoa: Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 3

8/6

 

Trợ lý Khoa: Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 4

9/6

 

Giảng viên trực: Đặng Hoa Trang

 

 

THỨ 5

10/6

 

Giảng viên trực: Nguyễn Hoàng Thùy Trang

 

THỨ 6

11/6

 

Giảng viên trực khoa: Lê Văn Tranh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top