LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 29 đến 33 năm học 2023 - 2024 Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 31/3/2024

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 29 đến 33 năm học 2023 - 2024

Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 31/3/2024

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

THỨ 2

26/02

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 3

27/02

Giảng viên trực: Tăng Thị Bích Diễm

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

 

 

ĐI TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

THỨ 4

28/02

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Bích Mai

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

THỨ 5

29/02

Giảng viên trực: Nhật Bảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

THỨ 6

01/03

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

THỨ 2

04/03

Giảng viên trực: Phan Thị Kim Ngân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

 

ĐI TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI ĐỒNG THÁP

THỨ 3

05/03

Giảng viên trực: Phạm Thị Minh Trang

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

THỨ 4

06/03

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thuý

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

THỨ 5

07/03

Giảng viên trực: Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

THỨ 6

08/03

Giảng viên trực: Nguyễn Hoàng Phước Hạnh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

THỨ 2

11/03

Giảng viên trực: Hoàng Thị Biên Thuỳ

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 3

12/03

Giảng viên trực: Đặng Quốc Chương

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 4

13/03

Giảng viên trực: Trần Thị Trúc Minh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 5

14/03

Giảng viên trực: Từ Thanh Thảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 6

15/03

Giảng viên trực: Trần Linh Huân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 2

18/03

Giảng viên trực: Nguyễn Văn Hùng

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

19/03

Giảng viên trực: Huỳnh Minh Phương

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 4

20/03

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 5

21/03

Giảng viên trực: Ngô Gia Hoàng

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 6

22/03

Giảng viên trực: Đặng Hoa Trang

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 2

25/03

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Hoài Thu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 3

26/03

Giảng viên trực: Thị Ngân Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 4

27/03

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thương

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 5

28/03

Giảng viên trực: Nguyễn Tuấn Vũ

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 6

29/03

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top