THÔNG BÁO Xét chọn và trao học bổng Bao La Tình Mẹ năm học 2023-2024 (đợt 1)

ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG BAO LA TÌNH MẸ NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT 1)

1. Đối tượng được ứng tuyển học bổng: Sinh viên hệ chính quy Khoa Luật Thương mại, các khóa từ khóa 45 đến khóa 48 đang theo học tại trường Đại học Luật Hồ Chí Minh.

Đối tượng 1: Sinh viên hệ chính quy Khoa Luật Thương mại từ KHÓA 45 ĐẾN KHÓA 47 có đầy đủ các tiêu chí sau đây:

+ Có hoàn cảnh khó khăn;

+ Điểm trung bình năm học 2022 – 2023 và điểm trung bình chung toàn khóa học tính đến thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển đạt từ 7.8 (thang điểm 10);

+ Xếp loại rèn luyện học kỳ gần nhất đạt loại tốt trở lên;

+ Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu học thuật, xã hội, hoạt động ngoại khóa, đoàn thể (tiêu chí ưu tiên).

Đối tượng 2: Sinh viên hệ chính quy Khoa Luật Thương mại KHÓA 48 có đầy đủ các tiêu chí sau đây:

+ Có hoàn cảnh khó khăn;

+ Có thái độ học tập tốt (theo xác nhận của Cố vấn học tập, hoặc Giảng viên đang trực tiếp giảng dạy một trong các học phần, hoặc Ban cán sự lớp);

+ Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu học thuật, xã hội, hoạt động ngoại khóa, đoàn thể (tiêu chí ưu tiên).

2. Hình thức tham gia:

2.1 Thông báo ứng tuyển: Đoàn khoa thông báo chính thức về việc tiếp nhận hồ sơ qua nhiều kênh thông tin.

2.2 Hồ sơ ứng tuyển:

TẢI BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

Đoàn viên, sinh viên thuộc các nhóm đối tượng có nhu cầu ứng tuyển phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, bao gồm:

i.        Đơn ứng tuyển học bổng (theo mẫu);

ii.       Bản sao có chứng thực Sổ hộ nghèo/hộ cận nghèo; bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc các minh chứng tương đương;

iii.      Biên bản nhận xét của Chi đoàn theo mẫu (dành cho đối tượng 1); Phiếu lấy ý kiến nhận xét theo mẫu (dành cho đối tượng 2)

iv.      Bảng điểm học tập có xác nhận của Phòng Đào tạo (áp dụng với đối tượng 1);

v.       Kết quả rèn luyện có xác nhận của Phòng CTSV (áp dụng với đối tượng 1);

vi.      Các giấy tờ minh chứng khác về đáp ứng các tiêu chí ứng tuyển (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ (bản giấy) được sắp xếp theo đúng thứ tự, bỏ vào bìa hồ sơ ghi rõ “Ứng tuyển học bổng Bao La Tình Mẹ năm học 2023 – 2024”, kèm theo thông tin: Họ tên sinh viên/đoàn viên; lớp/chi đoàn; số điện thoại, email liên hệ. Ứng viên bảo đảm tính chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.

2.3 Tiếp nhận hồ sơ, công bố kết quả và trao học bổng:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 26/9/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 10/10/2023 (thứ Ba).

Phương thức tiếp nhận hồ sơ:

- Gửi trực tiếp hồ sơ về Đoàn khoa. Người tiếp nhận: Võ Thái An (cơ sở Nguyễn Tất Thành - SĐT: 0343027446) và Nguyễn Thanh Vy (cơ sở Thủ Đức - SĐT: 08122446999); hoặc gửi về

- Văn phòng Khoa Luật Thương mại, Phòng A301 – cơ sở Nguyễn Tất Thành (trong giờ hành chính).

Công bố kết quả: Kết quả được công bố theo các kênh Thông báo ứng tuyển và Ban tổ chức liên lạc trực tiếp với ứng viên đạt học bổng. Ngày công bố dự kiến 11/10/2023 (thứ Tư).

Thời gian trao học bổng: dự kiến ngày 14/10/2023 (thứ Bảy). Đoàn viên, sinh viên đạt học bổng phải có mặt tại buổi lễ trao học bổng theo thông báo của Đoàn khoa. Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng, đồng thời có thông báo cho Đoàn khoa ngay khi nhận được thông tin về lễ trao học bổng và có giải trình cụ thể.

3. Số lượng suất học bổng: Dự kiến 07 suất, giá trị mỗi suất 3.000.000 VNĐ. Số lượng suất học bổng được trao căn cứ vào tình hình hồ sơ ứng tuyển gửi về.

 

Trân trọng thông báo.

ThS. LÝ THÀNH NHÂN

--%>
Top