LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 43 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 21/6/2021 – 27/6/2021

                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                  Tuần lễ thứ 43 năm học 2020 - 2021

                                     Từ ngày 21/6/2021 – 27/6/2021

 

 

TRỰC KHOA

 

THỨ 2

21/6

 

Giảng viên trực: Nguyễn Văn Hùng

 

 

THỨ 3

22/6

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

 

THỨ 4

23/6

 

Giảng viên trực: Trần Minh Hiệp

 

 

THỨ 5

24/6

 

Giảng viên trực: Ngô Gia Hoàng

 

THỨ 6

25/6

 

Giảng viên trực: Nguyễn Hoàng Phước Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top