LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 40 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 30/05/2022 – 05/06/2022

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                       Tuần lễ thứ 40 năm học 2021 - 2022

                                         Từ ngày 30/05/202205/06/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

30/05

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

31/05

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

01/06

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

02/06

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

03/06

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top