LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 39 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 24/5/2021 – 30/5/2021

                                           LỊCH CÔNG TÁC

                               Tuần lễ thứ 39 năm học 2020 - 2021

                                  Từ ngày 24/5/2021 – 30/5/2021

 

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

24/5

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Bích Mai

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

25/5

Giảng viên trực:Trần Thị Trúc Minh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

26/5

Giảng viên trực:Trương Thị Tuyết Minh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

27/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

28/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top