LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 38 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 17/5/2021 – 23/5/2021

                                             LỊCH CÔNG TÁC

                            Tuần lễ thứ 38 năm học 2020 - 2021

                               Từ ngày 17/5/2021 – 23/5/2021

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

17/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

18/5

Giảng viên trực:Nguyễn Văn Hùng

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

19/5

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

20/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

21/5

Giảng viên trực:Nguyễn Hương Ly

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

--%>
Top