LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 36 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 02/05/2022 – 08/05/2022

                                           LỊCH CÔNG TÁC

                               Tuần lễ thứ 36 năm học 2021 - 2022

                                Từ ngày 02/05/202208/05/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

02/05

 

NGHỈ BÙ LỄ 30/4 – 1/5

 

THỨ 3

03/05

 

NGHỈ BÙ LỄ 30/4 – 1/5

 

THỨ 4

04/05

Giảng viên trực: Văn Tranh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

05/05

Giảng viên trực: Phạm Thị Minh Trang

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

06/05

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top