LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 35 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 25/04/2022 – 01/05/2022

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                   Tuần lễ thứ 35 năm học 2021 - 2022

                                    Từ ngày 25/04/202201/05/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

THỨ 2

25/04

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Thương

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

26/04

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Thuý

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

27/04

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

28/04

Giảng viên trực: Tăng Thị Bích Diễm

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

29/04

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh


--%>
Top