LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 20, 21 năm học 2022 - 2023 Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 15/01/2023

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                               Tuần lễ thứ 20, 21 năm học 2022 - 2023

                            Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 15/01/2023

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

02/01

 

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

THỨ 3

03/01

 

Giảng viên trực: Đặng Quốc Chương

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

04/01

 

Giảng viên trực:Nguyễn Văn Hùng

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

05/01

 

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

06/01

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 2

09/01

 

Giảng viên trực: Từ Thanh Thảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

10/01

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

11/01

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

12/01

 

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

13/01

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Bích Mai

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top