LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 02 năm học 2022 - 2023 Từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                      Tuần lễ thứ 02 năm học 2022 - 2023

                                          Từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

29/8

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

30/8

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

31/8

 

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

01/9

 

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

2/9

 

 

THỨ 6

02/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top