Thông báo về buổi tư vấn cho sinh viên về kế hoạch thực tập và hướng dẫn của Khoa Luật Thương mại đối với sinh viên Khoá 42

Để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và tư vấn thêm cho các bạn sinh viên khoá 42 - Khoa Luật Thương mại về kế hoạch thực tập và viết khoá luận, Khoa Luật Thương mại sẽ tổ chức một buổi tư vấn tập trung, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14 giờ ngày 30/3/2021.

2. Địa điểm: Dự kiến là phòng C302 - Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

3. Thành phần tư vấn: Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Tổ trưởng bộ môn và Các thầy cô cố vấn học tập.

4. Thành phần tham dự: Tất cả sinh viên Khóa 42 Khoa Luật Thương mại, sinh viên các Khoa khác và sinh viên các chương trình đặc biệt có quan tâm

Đây là nội dung tư vấn hữu ích cho các em sinh viên chuẩn bị thực tập và viết khóa luận.

Các bạn sinh viên sắp xếp đi đúng giờ để buổi tư vấn diễn ra hiệu quả, thiết thực.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

--%>
Top