THÔNG BÁO - LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA 41

THÔNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA 41

Chi tiết mời sinh viên xem file đính kèm. Lưu ý: File đính kèm có 4 sheet, mỗi sheet tương ứng với một Hội đồng bảo vệ

11.06.2020_Danh sách khoá luận gửi PĐT.xlsx

 

--%>
Top