THÔNG BÁO Hướng dẫn sinh viên Khóa 44 (ngành Luật, Khoa Luật Thương mại) nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp cuối khóa

Mời các bạn sinh viên xem thông báo và hướng dẫn theo file đính kèm:

1. Quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật:2023 - HinhThucKhoaLuanTN.pdf

2. Quy định về hình thức, nội dung của báo cáo thực tập cuối khóa:2023 - HuongDanBaoCaoThucTap_K44.pdf

3. Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:2023_KhoaThuongMaiKeHoachThucTapTotNghiepK44.pdf

--%>
Top