HỘI THẢO KHOA HỌC, VỚI CHỦ ĐỀ: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020 VÀO LÚC 8 GIỜ 00, NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2021

 

THÔNG BÁO HỘI THO KHOA HC,VI CHỦ ĐỀ:

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

VÀO LÚC 8 GIỜ 00, NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2021

Đường link tham dự: https://zoom.us/j/7081416762?pwd=VWVlUnczQmgrOTdwRjR5cndXRkcxZz09

Hoặc ID và Passcode trong thông báo bên dưới.

--%>
Top