GIỚI THIỆU HỘI THẢO NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020 (Thời gian: 08g00 sáng, thứ bảy, ngày 30 tháng 07 năm 2021)

GIỚI THIỆU HỘI THẢO NHỮNG ĐIỂM MỚI
CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

 

Ngày 17/11/2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Luật này sẽ hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2022 (khoản 3 Điều 29 sẽ hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã tiến hành sửa đổi những quy định còn bất cập, hạn chế trước đó, đồng thời bổ sung thêm nhiều quy định mới mang tính đột phá nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động bảo vệ các thành phần môi trường; nâng cao vai trò của tổ chức xã hội, cộng đồng trong việc phản biện chính sách, quy hoạch, kế hoạch, pháp luật về môi trường; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân; hướng đến việc hình thành đạo luật về bảo vệ môi trường có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế - xã hội; cải cách mạnh mẽ, cắt giảm các thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020” nhằm khuyến khích các nghiên cứu chuyên sâu về những nội dung mới trong đạo luật này; bình luận, đánh giá tác động và định hướng áp dụng trên thực tiễn trong thời gian gian tới. Chương trình Hội thảo sẽ được chia thành 02 phiên với các nội dung sau:

Tại phiên một, Hội thảo sẽ tiến hành trình bày và thảo luận những vấn đề liên quan đến các tham luận sau:

1. Giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do TS. Võ Trung Tín, Trưởng Bộ môn Luật Đất Đai – Môi Trường, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trình bày.

2. Bồi thường thiệt hại về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, giảng viên Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trình bày.

3. Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 trong quy định về quản lý chất thải do ThS. Trần Linh Huân, giảng viên Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Tại phiên hai, Hội thảo sẽ tiến hành trình bày và thảo luận những vấn đề liên quan đến các tham luận sau:

4. Áp dụng pháp luật về tín dụng xanh theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 do TS.GVC Bùi Kim Hiếu, Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học trình bày.

5. Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 về ứng phó với biến đổi khí hậu – ThS.NCS Nguyễn Lâm Trâm Anh, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Sài Gòn trình bày.

6. Quy định về tổ chức và phát triển thị trường carbon trong nước theo luật bảo vệ môi trường 2020, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật việt nam do Cao Hoàng Quân, Khoa khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh & Lê Nhật Hồng, Học viên CHL Khoa luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Thời gian và phương thức tham gia Hội thảo như sau:

- Thời gian: 08g00 sáng, thứ bảy, ngày 30 tháng 07 năm 2021.

- Phương thức: Thông qua phòng họp Zoom. Thông tin đường link như sau:

         1. ID Meeeting: 708 141 6762                  Passcode: P3sBbx
         2. https://zoom.us/j/7081416762?pwd=VWVlUnczQmgrOTdwRjR5cndXRkcxZz 09

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của Quý vị để Hội thảo được thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

 

--%>
Top