BÀI GIỚI THIỆU HỘI THẢO “NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN CỦA CÔNG NGHỆ SỐ”

 

BÀI GIỚI THIỆU HỘI THẢO

“NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN CỦA CÔNG NGHỆ SỐ”

 

Lịch sử tồn tại hàng trăm năm của nhân loại, đã chứng minh vai trò không thể thiếu của hoạt động ngân hàng đối với mọi nền kinh tế, dù ở các mức độ phát triển khác nhau.

Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã đem tới những tác động đáng kể đối với hoạt động ngân hàng, làm thay đổi hành vi của người sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng như cấu trúc hoạt động và vận hành của hệ thống ngân hàng. Nếu như sự xuất hiện của điện thoại di động vào những thập niên 90 mới chỉ đặt ra vấn đề về tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với hoạt động ngân hàng; quá trình phổ cập thiết bị di động khiến internet banking là một phần không thể thiếu của hoạt động ngân hàng; thì những bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo (AI) và block chain, đã xóa mờ ranh giới vật lý và địa lý của ngân hàng, làm suy yếu những mô hình ngân hàng với phương thức vận hành truyền thống. Sự ra đời của hàng nghìn công ty khởi nghiệp Fin Tech là những minh chứng điển hình cho nhu cầu nhận diện lại khái niệm và định nghĩa về ngân hàng, về hoạt động kinh doanh tiền tệ và cung ứng dịch vụ của ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Là một quốc gia với 64 triệu người sử dụng internet (đạt tỷ lệ 66% dân số), 61,73 triệu người sử dụng điện thoại di động (chiếm 96% số người sử dụng internet), Việt Nam không nằm ngoài xu thế này. Thống kê cho thấy, thị trường Fin Tech Việt Nam đạt 4,4 tỷ USD giá trị giao dịch vào năm 2017 và dự kiến đạt được những giá trị cao hơn trong tương lai không xa. Mặc dù vậy, trên thị trường, cũng đã xuất hiện không ít những bất cập, biến tướng từ các hoạt động cho vay ngang hàng, cho vay thông qua app trong thời gian vừa qua. Điều này đặt ra nhu cầu điều chỉnh bằng chính sách và pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước để đáp ứng được những vấn đề phát sinh mới, trên cơ sở đảm bảo tầm nhìn dài hạn để hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hội nhập và theo kịp với các nước trong khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh đó, khoa luật thương mại, Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “ Những vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng trong kỷ nguyên của công nghệ số” nhằm khuyến khích các nghiên cứu về việc nhận diện lại khái niệm của hoạt động ngân hàng, nhìn nhận những đặc điểm mới của hoạt động kinh doanh tiền tệ và cung ứng dịch vụ ngân hàng trong thời đại của kỷ nguyên số và tìm ra những điều chỉnh pháp lý thích hợp để tạo điều kiện, hỗ trợ những dịch vụ mới xuất hiện, nhưng vẫn đảm bảo những nguyên tắc căn bản, cốt lõi của hoạt động ngân hàng.

Thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:

Thời gian tổ chức Hội thảo: 8 giờ sáng thứ tư, ngày 25 tháng 08 năm 2021

Hình thức : trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings tại link: https://zoom.us/j/4439898329?pwd=NDI3WXBwWHpnUU5xcWw4OXQ4SjVZZz09

Trân trọng kính mời!

                                                                       

 

--%>
Top