Thông báo Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 27

Khoa Luật Thương mại thông báo tổ chức Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên lần thứ 27 năm học 2022 - 2023.

Theo đó đề tài thuộc Khoa Luật Thương mại được tổ chức nghiệm thu tại hai hội đồng.

Danh sách chi tiết và thời gian nghiệm thu xem tại đây.

Hội đồng 1:

Bắt đầu từ 08 giờ 00 sáng ngày 05/9/2023 (thứ 3).

Địa điểm: Phòng B205 - Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Hội đồng 2:

Bắt đầu từ 13 giờ 30 chiều ngày 06/9/2023 (thứ 4).

Địa điểm: Phòng A703 - Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Mỗi đề tài có thời gian nghiệm thu 20 phút. Nhóm sinh viên nghiên cứu có mặt sớm ít nhất 10 phút trước thời điểm tổ chức nghiệm thu đề tài của mình.

--%>
Top