THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN KHÓA 41 VỀ VIỆC NỘP XÁC NHẬN CỦA NƠI NHẬN THỰC TẬP

THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN KHÓA 41 VỀ VIỆC NỘP XÁC NHẬN CỦA NƠI NHẬN THỰC TẬP Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sinh viên không thể đến trực tiếp tại Văn phòng Khoa. Do đó, Khoa Luật Thương mại Thông báo đến các bạn sinh viên khóa 41 Khoa Luật Thương mại như sau: Sinh viên không phải nộp xác nhận thực tập của nơi nhận thực tập (Giấy giới thiệu của trường cấp cho sinh viên, được cơ quan tổ chức xác nhận đồng ý nhận thực tập) trước khi thực tập. Sinh viên vẫn làm giấy này và nộp lại cho Văn phòng Khoa vào thời điểm nộp báo cáo thực tập. BCN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
--%>
Top