LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 45 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 5/7/2021 – 11/7/2021 ​

                                             LỊCH CÔNG TÁC

                               Tuần lễ thứ 45 năm học 2020 - 2021

                                    Từ ngày 5/7/2021 – 11/7/2021

 

 

TRỰC KHOA

 

THỨ 2

5/7

 

Giảng viên trực: Hà Thị Thanh Bình

 

 

THỨ 3

6/7

 

Giảng viên trực: Trương Thị Tuyết Minh

 

 

THỨ 4

7/7

 

Giảng viên trực: Trần Thị Trúc Minh

 

 

THỨ 5

8/7

 

Giảng viên trực: Phan Thị Kim Ngân

 

THỨ 6

9/7

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Bích Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top