LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 43 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 20/06/2022 – 26/06/2022

                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                Tuần lễ thứ 43 năm học 2021 - 2022

                                  Từ ngày 20/06/2022 – 26/06/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

20/06

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

21/06

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

22/06

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

23/06

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

24/06

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top