LỊCH CÔNG TÁC, Tuần lễ thứ 41 năm học 2019 – 2020, Từ ngày 18/5/2020 – 24/5/2020

                                    LỊCH CÔNG TÁC

                  Tuần lễ thứ 41 năm học 2019 – 2020

                      Từ ngày 18/5/2020 – 24/5/2020

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

18/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

19/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

20/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

21/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

22/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top