LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 38 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 16/05/2022 – 22/05/2022

                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                Tuần lễ thứ 38 năm học 2021 - 2022

                                  Từ ngày 16/05/202222/05/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

16/05

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

17/05

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

18/05

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

19/05

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

20/05

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top