LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 37 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 10/5/2021 – 16/05/2021 ​

                                           LỊCH CÔNG TÁC

                             Tuần lễ thứ 37 năm học 2020 - 2021

                                Từ ngày 10/5/2021 – 16/05/2021

 

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

10/5

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Phương Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

11/5

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Thúy

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

12/5

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

13/5

Giảng viên trực:Trần Minh Hiệp

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

14/5

Giảng viên trực:Ngô Gia Hoàng

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top