LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 22, 29, 30, 31, 32 năm học 2022 - 2023 Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/04/2023

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                        Tuần lễ thứ 22, 29, 30, 31, 32 năm học 2022 - 2023

                               Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/04/2023

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

27/02

 

 

Giảng viên trực: Nguyễn Hoàng Phước Hạnh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Bình Dương buổi sáng)

 

THỨ 3

28/02

 

Giảng viên trực: Ngô Gia Hoàng

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Đồng Nai buổi sáng)

 

THỨ 4

01/3

 

Giảng viên trực: Tăng Thị Bích Diễm

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Củ Chi buổi sáng)

 

THỨ 5

02/3

 

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Hoài Thu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

03/3

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Phương Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Củ Chi buổi chiều)

 

THỨ 2

06/3

 

Giảng viên trực: Từ Thanh Thảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Củ Chi buổi sáng)

 

THỨ 3

07/3

 

Giảng viên trực: Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

08/3

 

Giảng viên trực: Thị Ngân Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

09/3

 

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Quận 9 buổi sáng)

 

THỨ 6

10/3

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 2

13/3

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Quận 9 buổi sáng)

 

THỨ 3

14/3

Giảng viên trực: Trần Thị Trúc Minh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

15/3

Giảng viên trực: Trần Minh Hiệp

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

16/3

 

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Bình Tân buổi sáng)

 

THỨ 6

17/3

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Quận 1 buổi sáng)

 

THỨ 2

20/3

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Bình Chánh buổi sáng)

 

THỨ 3

21/3

Giảng viên trực: Trương Thị Tuyết Minh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

22/3

Giảng viên trực: Trần Linh Huân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

23/3

 

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Bình Tân buổi sáng)

 

THỨ 6

24/3

Giảng viên trực: Phan Thị Kim Ngân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 2

27/3

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Thủ Đức buổi sáng)

 

THỨ 3

28/3

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Kiều Oanh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

29/3

Giảng viên trực: Huỳnh Minh Phương

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

30/3

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thuý

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

31/3

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Trịnh Như Quỳnh

(TVTS ở Thủ Đức buổi sáng)

 

--%>
Top