LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 21 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 4/1/2021-10/1/2021 ​

                                            LỊCH CÔNG TÁC

                           Tuần lễ thứ 21 năm học 2020 - 2021

                                  Từ ngày 4/1/2021-10/1/2021

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

04/01

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

05/01

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

06/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

07/01

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

08/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh


--%>
Top