HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT - CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Luật Thương Mại - Trường Đại học Luật TP.HCM

Thông báo về Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Luật - Chuyên ngành Luật Thương Mại

Thời gian: Cả ngày 20/6/2024

Địa điểm: Trường Đại học Luật TP.HCM – Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Chi tiết các hội đồng:

 • Hội đồng Luật Thuế - Tài chính – Ngân hàng:
  • Bắt đầu từ 08:00
  • Chia làm 2 hội đồng:
   • Hội đồng 1: Phòng A.703
   • Hội đồng 2: Phòng A.704
 • Hội đồng Luật Thương mại:
  • Bắt đầu từ 13:30
  • Địa điểm: Phòng A.703
 • Hội đồng Luật Đất đai - Môi trường:
  • Bắt đầu từ 13:00
  • Địa điểm: Phòng A.704

Lưu ý:

 • Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây
 • Sinh viên tham dự bảo vệ khóa luận phải có mặt đầy đủ theo thời gian và địa điểm quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: VP Khoa Luật Thương mại - A.301

Website: https://luatthuongmai.hcmulaw.edu.vn/

Kính chúc các sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công!

--%>
Top