THÔNG BÁO Hướng dẫn sinh viên Khóa 42 (ngành Luật, Khoa Luật Thương mại) nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp cuối khóa

                                             THÔNG BÁO

Hướng dẫn sinh viên Khóa 42 (ngành Luật, Khoa Luật Thương mại)

              nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp cuối khóa

Sinh viên xem file đính kèm:  Huong dan nop bao cao thuc tap & khoa luan.pdf

--%>
Top