LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 44 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 28/6/2021 – 4/7/2021

                                              LỊCH CÔNG TÁC

                                 Tuần lễ thứ 44 năm học 2020 - 2021

                                     Từ ngày 28/6/2021 – 4/7/2021

 

 

TRỰC KHOA

 

THỨ 2

28/6

 

Trợ Lý Khoa: Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 3

29/6

 

Trợ Lý Khoa: Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

THỨ 4

30/6

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Hoài Thu

 

 

THỨ 5

01/7

 

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thương

 

THỨ 6

02/7

 

Giảng viên trực: Trần Hoàng Tú Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top