LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 42 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021

                                                     LỊCH CÔNG TÁC

                                     Tuần lễ thứ 42 năm học 2020 - 2021

                                        Từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021

 

 

TRỰC KHOA

 

THỨ 2

14/6

 

Giảng viên trực: Lý Thành Nhân

 

 

THỨ 3

15/6

 

Giảng viên trực: Hoàng Thị Biên Thùy

 

 

 

THỨ 4

16/6

 

Giảng viên trực: Nguyễn Hương Ly

 

 

THỨ 5

17/6

 

Giảng viên trực: Đặng Quốc Chương

 

THỨ 6

18/6

 

Giảng viên trực khoa: Từ Thanh Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top