LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 40 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 31/5/2021 – 6/6/2021

                                                    LỊCH CÔNG TÁC

                                   Tuần lễ thứ 40 năm học 2020 - 2021

                                        Từ ngày 31/5/2021 – 6/6/2021

 

 

TRỰC KHOA

 

THỨ 2

31/5

 

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

THỨ 3

1/6

 

Trợ lý Khoa: Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 4

2/6

 

Trợ lý Khoa: Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 5

3/6

 

Giảng viên trực: Hoàng Thị Biên Thùy

 

THỨ 6

4/6

 

Giảng viên trực khoa: Huỳnh Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top