LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 34 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 18/04/2022 – 24/04/2022

                                                     LỊCH CÔNG TÁC

                                        Tuần lễ thứ 34 năm học 2021 - 2022

                                          Từ ngày 18/04/202224/04/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

THỨ 2

18/04

Giảng viên trực:Huỳnh Minh Phương

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

19/04

Giảng viên trực:Từ Thanh Thảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

20/04

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

21/04

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

22/04

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Hoài Thu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top