LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 33 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 11/04/2022 – 17/04/2022

                                             LỊCH CÔNG TÁC

                            Tuần lễ thứ 33 năm học 2021 - 2022

                               Từ ngày 11/04/202217/04/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

11/04

NGHỈ LỄ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

THỨ 3

12/04

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Bích Mai

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

13/04

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

14/04

Giảng viên trực:Nguyễn Thị Kiều Oanh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

15/04

Giảng viên trực: Thị Ngân Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top