LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 24 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 25/1/2021 – 31/1/2021 ​

                                           LỊCH CÔNG TÁC

                          Tuần lễ thứ 24 năm học 2020 - 2021

                             Từ ngày 25/1/2021 – 31/1/2021

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

25/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

26/01

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

27/01

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

28/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

29/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top