LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 22 năm học 2020 - 2021 Từ ngày 11/1/2021 – 17/1/2021

                                               LỊCH CÔNG TÁC

                                Tuần lễ thứ 22 năm học 2020 - 2021

                                   Từ ngày 11/1/2021 – 17/1/2021

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

11/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

12/01

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

13/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

14/01

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

15/01

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy/ cô giảng, coi thi theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top