Kế hoạch Thực tập và viết Khoá Luật Tốt nghiệp K40 - Khoa Luật Thương mại

Kế hoạch Thực tập và viết Khóa Luật Tốt nghiệp K40 - Khoa Luật Thương mại.

Mời các bạn sinh viên xem 3 files đính kèm bên dưới.

1. Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp
download file đính kèm tại đâyDownload file
2. Thông báo về nội dung và hình thức báo cáo thực tập
download file đính kèm tại đâyDownload file
3. Thông báo về nội dung và hình thức khóa luận tốt nghiệp
download file đính kèm tại đâyDownload file--%>
Top