LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 43 năm học 2019 – 2020 Từ ngày 1/6/2020 – 7/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 43 năm học 2019 – 2020

Từ ngày 1/6/2020 – 7/6/2020

 

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

1/6

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

2/6

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

3/6

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

4/6

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

5/6

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top