LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 42 năm học 2019 – 2020 Từ ngày 25/5/2020 – 31/5/2020

                                   LỊCH CÔNG TÁC

                     Tuần lễ thứ 42 năm học 2019 – 2020

                        Từ ngày 25/5/2020 – 31/5/2020

 

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

25/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

26/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

27/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

28/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

29/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top